การรับประกันสินค้า & การคืนเงิน

การรับประกันสินค้า & การคืนเงิน

บริการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

x : ไม่จำเป็น | ✓: จำเป็น

สาเหตุของการคืนสินค้า                                                                        สินค้าที่คุณส่งคืนต้องเป็น


สภาพใหม่  
สินค้ายังไม่ถูกเปิด/ฉีก/แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าครบ (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า)
ไม่ได้รับความเสียหาย (สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า)
ป้ายและตราสินค้า
สินค้าเสียหาย 
xx/x/
สินค้าชำรุด
xx///
ผิดขนาด(สำหรับสินค้าแฟชั่น)         
/x///
ได้รับสินค้าผิด
/x///
บางส่วนของสินค้าสูญหาย
/xx//

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1.ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มในหน้า แบบฟอร์มการคืนสินค้า เพื่อแจ้งเรื่องในการขอเปลี่ยนสินค้า และรอการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ทาง e-mail หรือเบอร์ติดต่อ ตามข้อมูลลูกค้าที่แจ้งไว้ในระบบสมาชิก

2.เมื่อลูกค้าได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ให้ลูกค้าจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด  ผ่านทางไปรษณีย์ไทยโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับเอง

   ชื่อ-ที่อยู่ ในการส่งสินค้ากลับ

   บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด  (E-Commerce)

   99/37  ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 

   ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

3.หลังจากที่บริษัทฯได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการคืนสินค้าและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลของการตรวจสอบและจะทำการจัดส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนไปใหม่ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

4.ลูกค้าจะได้รับแจ้งการยืนยันเมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้า


ขั้นตอนการคืนเงิน
      
เมื่อสินค้ากลับถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบสภาพของสินค้าที่ถูกส่งกลับว่า ตรงตามเงื่อนไขการคืนหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข  Customer Service จะติดต่อหาลูกค้า ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ทางเราได้ตรวจสอบสภาพของสินค้าแล้ว เพื่อขอเลขบัญชีและข้อมูลเพื่อดำเนินการคืนเงิน